Senior JAVA (lead) developer

Functie

Taakomschrijving:

 • Het bewaken van de technische architectuur van systemen en applicaties in het team, samen met de technische architect, zodat voldaan wordt aan de concrete niet-functionele vereisten van het project, én aan de algemeen geldende architectuur-richtlijnen.
 • Het bewaken van de technische richtlijnen rond software-ontwikkeling binnen het team
 • Coaching van de andere ontwikkelaars binnen het team (ondersteuning, code reviews, …).
 • Ontwikkelen binnen een Scrum aanpak.

Profiel

Competenties:

 • ontwikkelervaring in een team.
 • Ervaring en openstaan voor XP technieken (collective code ownership, test driven development, …).
 • Communicatieve en coachende vaardigheden naar teamleden en het volledige team.
 • Kennis hebben van evolutionair software design (object georiënteerd design, code en design patterns, simplicity, …).
 • Actief willen meedenken met de functionele analisten en feedback geven.
 • Ervaring met microservices-architectuur en -platformen, cloud-based solutions en aanverwanten zoals feature toggling, blue-green deployment, A/B testing.
 • Ervaring in een DevOps-organisatie met het naar productie brengen van toepassingen met raakvlakken naar andere toepassingen in continuous delivery.
 • Aandacht voor niet functionele vereisten zoals performantie, throughput, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid.
 • Kennis van en ervaring met diverse integratie-alternatieven (REST, messaging, …), event-drivenarchitectuur, API-management.
 • Ervaring met Domain Driven Design.
 • Frontend-ontwikkeling (Angular, Progressive Web Apps, …).
 • Persistentie (relationeel data model, object/relational mappers, NoSQL, event sourcing, …).
 • Remoting en serialisatie (SOAP, REST, XML, JSON).
 • Java ontwikkeling: Java 8 en hoger
 • Java enterprise ontwikkeling: JPA 2.0, JMS, Spring Boot, Spring Cloud
 • Markup: XML, XSD, XSLT, HTML, CSS
 • Web UI ontwikkeling: Angular
 • Java persistentie: Hibernate, JDBC
 • Webservices: SOAP, REST, JAXB, JAX-WS, JAX-RS, Spring MVC
 • Java testing en logging: JUnit, slf4j, Mockito, Webdriver, Selenide
 • Technische analyse: UML, UML tool (Enterprise Architect, Visio), design patterns, object-georiënteerde analyse en ontwerp, ERD
 • Java build en integration: Maven, Jenkins, SonarQube
 • Ontwikkelingsomgeving: IntelliJ, SQL Developer, andere tools is een plus
 • J2EE Application Servers (WebLogic versie 8 en hoger)en Tomcat
 • Versiebeheer: git
 • Databaseontwikkeling: SQL, NoSQL
 • Docker, Kubernetes en OpenShift, AWS
 • Kafka

Solliciteer hier

Sollicitatiepagina
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Sending
Ga naar de bovenkant