Dienstverlening geheel op maat van de opdrachtgever

Bedrijven

Aanpak (Specialist ter plaatse-Detectie behoefte-Geschikte kandidaat)

Atmoz Consult komt ter plaatse kennismaken met uw bedrijf om uw specifieke ICT-behoefte te leren kennen. Op basis van de ingewonnen informatie gaan wij op zoek naar de juiste invulling : permanent (werving & selectie) of tijdelijk (projectwerk).
M.a.w. onze dienstverlening is geheel op maat van de opdrachtgever.

ICT-werving & selectie

 • Bent u als bedrijf op zoek naar een vaste, gespecialiseerde ICT medewerker maar wenst u zelf een minimum aan tijd de investeren in een volledige sollicitatieprocedure, dan biedt onze dienst “selectie en recrutering” u de oplossing.
 • U beslist zelf in welke fase van uw recruteringsproces  Atmoz Consult dient te worden ingeschakeld.
 • Via het plaatsen van advertenties op courante jobsites, het consulteren van databases (niet in het minst de eigen uitgebreide database), het aanwenden van social media kanalen en ons eigen netwerk  gaan wij op zoek naar de passende kandidaat.
 • Wij vertrekken hiervoor van de zogenaamde hard skills van de kandidaat (opleiding, technische kennis, talenkennis, ervaring, etc…) maar besteden minstens evenveel tijd aan de soft skills (persoonlijkheid, werkattitude, beroepsethiek, sociale & communicatieve vaardigheden,…).
 • Kandidaten krijgen een grondige screening in onze kantoren in functie van uw richtlijnen. U krijgt enkel de best passende profielen en kiest zelf de kandida(a)t(en) die u uitnodigt voor een of meerdere verdere gesprekken.
 • Wenst u zelf de kandidaten te screenen in uw kantoren maar wilt u toch ook onze ervaring en kennis inzetten bij de gesprekken of een second opinion, wij staan voor u klaar.
 • De gekozen medewerker komt bij u in dienst na overleg en in functie van de beschikbaarheid. Nadien blijven wij met u in contact om de integratie en het functioneren van de gekozen medewerker mee op te volgen en bij te sturen waar nodig.

ICT-freelance staffing

 • Heeft u als bedrijf dikwijls te maken met piekperiodes waardoor er een tijdelijke nood is aan bijkomende mankracht ? Start u vaak projecten op waarvoor specifieke ICT kennis is vereist voor een beperkte tijd ? Bent u als bedrijf voortdurend kostenefficiënt bezig ?
  In al deze gevallen kan tijdelijke inhuur van een ICT-professional een handig hulpmiddel zijn.
 • Atmoz Consult beschikt hiertoe over een vast team (50 experten) en een uitgebreide database van freelance ICT-professionals (10.000 cv’s) die snel inzetbaar zijn, een grondige kennis terzake hebben én een jarenlange ervaring in de sector met de nodige credentials.
 • Ook hier begeleiden wij een succesvolle start-up en zorgen wij voor een professionele opvolging gedurende de looptijd van het project.

Troeven

 • Tijdswinst

  Atmoz Consult tracht voor bedrijven  de tijd besteed aan resourcing te optimaliseren zodat u zich kan blijven focussen op uw kernactiviteit. Wij beschikken hiertoe over de nodige infrastructuur, efficiënte tools en een jarenlange ervaring om uw HR/ICT-beleid te ondersteunen.

 • Expertise

  Atmoz Consult levert specialisten in hun vak met een doorgaans jarenlange ervaring waardoor ze snel operationeel kunnen zijn binnen het bedrijf.

 • Objectiviteit & onafhankelijkheid

  Als onafhankelijke partij kunnen wij objectief advies geven inzake de haalbaarheid van een bepaalde vacature of de uitvoerbaarheid van een bepaald project.

 • Flexibiliteit

  Als ICT geen kernactiviteit uitmaakt binnen uw bedrijf is het engageren van een externe partner een flexibile manier om onnodige headcount op te bouwen, om  piekperiodes op te vangen, achterstanden weg te werken en om nieuwe technologieën binnen te halen.

 • Financieel voordeel

  Doordat wij over de nodige kennis beschikken die nodig is voor de invulling van uw behoefte is een snelle inwerktijd gegarandeerd, zijn de kosten doorgaans lager en kan de duur van de procedure of het project aanzienlijk worden verlaagd.

Contacteer ons

Onze referenties